Affald

I Nærheden har vi en særlig affaldsløsning, hvor man skal aflevere sit affald ved en affaldsstation, som består af store, underjordiske beholdere med små affaldsnedkast over jorden. 

 

Vejledning til Nærhedens beboere om sortering af affald

Affaldet skal sorteres, og det affald, der er tilbage efter sorteringen, kaldes restaffald eller dagrenovation. 
Tømningen står Høje-Taastrup Kommune for, og affaldet skal sorteres i følgende fraktioner: plast, metal, papir, pap, glas og restaffald. Den ene beholder er forberedt til sortering af biologisk affald, men da dette endnu ikke indsamles af Høje-Taastrup Kommune, er denne beholder indtil videre også til restaffald. Restaffald skal selvfølgelig puttes i affaldsposer, inden det afleveres i affaldsnedkastene. 

Se vejledning til sortering af affald her (PDF)

Tømningen er dimensioneret efter, hvor mange beboere der er i området og er baseret på, at beboerne sorterer deres affald. Sorterer man ikke sit affald, vil restaffald komme til at fylde meget mere, end det skal. Hvis en beholder er fyldt, skal man tage sit affald med til en af de andre stationer. 
Det er selvfølgelig IKKE tilladt at stille sit affald ved siden af affaldsnedkastet. Det kan give problemer med skadedyr, som er ubehagelige for alle, der færdes eller bor her. 

 

Storskrald

Undlad venligst at proppe ting ned i beholderne, som ikke kan være der. Sidder der noget fast, kan andre ikke komme af med deres affald. Hvis affaldet ikke kan komme ned i affaldsnedkastene, så er det fordi, det er storskrald. 

Storskrald må KUN stilles ud på de steder og de tidspunkter, som Høje-Taastrup Kommune angiver. Derfor: hvis du har en stor papkasse, som ikke kan komme ind i nedkastet til pap, så er det fordi, det er storskrald, og så må du vente med at komme af med den til der er afhentning af storskrald. 

Storskrald og haveaffald afhentes 10 gange årligt.

Du kan se, hvor hvornår der bliver hentet storskrald og haveaffald på din adresse ved at taste din adresse ind på denne side. 

Storskrald må kun sættes ud dagen før afhentning og skal være sorteret og pakket korrekt.

Læs mere om sortering af storskrald her (PDF)

Grundejerforeningen for Solrækkerne har aftalt et afhentningssted på egen grund med Høje-Taastrup Kommune.

Kædehuse i Green Garden skal stille deres haveaffald og storskrald ud foran egen bolig så tæt på vejarealet som muligt. 

Lejligheder i Green Garden skal stille storskrald på de steder, der er angivet med grøn på tegningerne neden for.

 

Urtehaven 10 og 12

 

 

Urtehaven 15 og 17

 

Bydelsforening Nærheden, som alle grundejerforeninger i Nærheden er medlemmer af, drifter affaldsstationerne. Foreningen sørger for, at affaldsnedkastene bliver rengjort og tilser affaldsstationerne en gang om ugen via en serviceordning med C.H. Service. Oplever du skader, hærværk eller andet på affaldsstationerne må du meget gerne kontakte formand og administrator for Bydelsforening Nærheden Maya Arffmann på mar@naerheden.dk