Beboerpulje

Fra de første beboere flytter ind og tre år frem, har NærHeden P/S afsat i alt 300.000 kr. til en beboerpulje.

Formålet med puljen
Fra de første beboere flytter ind og tre år frem, har NærHeden P/S afsat i alt 300.000 kr. til en beboerpulje. Perioden kan forlænges, hvis midlerne ikke er opbrugt.

Formålet med puljen er at støtte fællesskab og sammenhold blandt de første familier, der flytter ind i Nærheden samt at understøtte bylivet.

Hvad kan der søges om?
Med puljen får beboerne adgang til at søge NærHeden P/S om økonomisk støtte til fælles aktiviteter og mindre anlæg på fællesarealerne.

Fælles aktiviteter dækker over aktiviteter for enten beboerne i en grundejerforening eller i hele bydelen. Det kan være fastelavn for børnene, loppemarked, høstfest osv.

Mindre anlæg på fællesarealerne dækker over eksempelvis fælles plantekasser, havemøbler, drivhus, grill, sandkasse osv. – enten i en grundejerforening eller på Nærhedens fællesarealer.

Hvem kan søge?
Alle der er medlem af en grundejerforening i Nærheden kan søge puljen.

NærHeden P/S stiller generelt krav om, at mindst 4 husstande i en grundejerforening søger sammen samt at grundejerforeningen kan godkende ansøgningen, hvis der er tale om fysiske anlæg.

Hvad lægges der vægt på i ansøgningerne?
Det er NærHeden P/S’s sekretariat, der vurderer ansøgningerne og tildeler tilskuddet. Der vil i vurderingerne af ansøgningerne lægges vægt på, at arrangementerne har til formål at styrke fællesskabet og skabe sammenhold i en grundejerforening eller i Nærheden som helhed.

Hvordan gør jeg?
Udfyld ansøgningsblanketten og send den til mar@naerheden.dk

Ansøgningen skal være vedlagt et udspecificeret budget samt relevante bilag som fx tegninger eller fotos samt pris på det, som ønskes indkøbt fx havemøbler, grill, sandkasse og lignende. 

Midlerne udbetales aconto. Senest 3 måneder efter udbetalingen skal NærHeden P/S have modtaget dokumentation for udgifterne i form af kvitteringer. Evt ikke forbrugt beløb skal returneres til NærHeden P/S på et nærmere angivet kontonummer.

Det maksimale beløb, der kan ansøges om, er 20.000 inkl. moms.

Hvornår kan jeg søge?
Der kan løbende søges om tilskud.

Download ansøgningsblanket her