Bydelsforeningen Nærheden

Bydelsforeningen Nærheden er beboernes fælles grundejerforening.

Hver gang et boligprojekt færdiggøres, og beboerne flytter ind, stiftes en grundejerforening. Grundejerforeningen er ansvarlig for drift og vedligehold af grundejerforeningens egne arealer. Grundejerforeningerne er pligtige medlemmer af Bydelsforeningen Nærheden, som er en fælles grundejerforening for alle beboerne.

Bydelsforeningen er ansvarlig for drift og vedligehold af alle arealer i Nærheden, som ikke hører til de private grundejerforeninger. Bydelsforeningens primære formål er således at drifte og vedligeholde alle fælles arealer, anlæg og bygninger i bydelen. Det drejer sig om det grønne Loop, naturområderne, parkeringshuse, fælles parkeringspladser, affaldsstationer, kvarterhuse mv.

Bydelsforeningen kan også have en social funktion ved at igangsætte forskellige aktiviteter i bydelen, der kan styrke fællesskabet – det kunne være en fælles fastelavnsfest, bydelsfest, loppemarked eller andet. 

Bydelsforeningen overtager driftsansvaret for de forskellige arealer i takt med at disse færdiggøres, og Nærheden udbygges.

Bydelsforeningen har en bestyrelse med to repræsentanter for grundejerfor-eningerne, én repræsentant fra NærHeden P/S og to eksterne medlemmer, der er fagpersoner inden for hhv. økonomi og drift/arkitektur/byliv. Fagpersonerne skal sikre et højt fagligt niveau i bydelsforeningens bestyrelse.

Download bydelsforeningens vedtægter her