Bydelsforeningen Nærheden

Bydelsforeningen Nærheden er beboernes fælles grundejerforening.

Alle de enkelte grundejerforeninger, som stiftes når et boligprojekt færdiggøres, er pligtige medlemmer af bydelsforeningen Nærheden.
Bydelsforeningens primære formål er at drifte og vedligeholde alle fælles area-ler, anlæg og bygninger i bydelen. Det drejer sig om det grønne Loop, naturom-råderne, parkeringshuse, fælles parkeringspladser, affaldsstationer, kvarterhuse mv. 

Bydelsforeningen kan også have en social funktion ved at igangsætte forskellige aktiviteter i bydelen, der kan styrke fællesskabet – det kunne være en fælles fastelavnfest, bydelsfest, loppemarked eller andet.  

Bydelsforeningen overtager driftsansvaret for de forskellige arealer i takt med at disse færdiggøres, og Nærheden udbygges. 

Bydelsforeningen har en bestyrelse med to repræsentanter for grundejerfor-eningerne, én repræsentant fra NærHeden P/S og to eksterne medlemmer, der er fagpersoner inden for hhv. økonomi og drift/arkitektur/byliv. Fagpersonerne skal sikre et højt fagligt niveau i bydelsforeningens bestyrelse.