Fælles lokaler

Der er mulighed for at mødes og dyrke fælles interesser i Nærhedens beboerlokaler

På sigt skal der forventeligt bygges fire kvarterhuse i Nærheden, der er et slags moderne beboerhuse med fx værksteder, fælleskøkken, gæsteværelser, multi-rum mv.

Det første kvarterhus integreres i Læringshus Nærheden, der er den nye skole i bydelen. Her vil der komme forskellige faciliteter, som beboerne kan benytte sig af.

Indtil det nye læringshus står klar i 2021 har NærHeden P/S indrettet midlertidige beboerfaciliteter på 1. sal i projektkontoret på Kongelysvej 2. Faciliteterne omfatter et stort fælleslokale, et køkken og toiletter.

Der er plads til 50 mennesker i beboerlokalet, som NærHeden P/S desuden bruger til forskellige borgerrettede aktiviteter.

Når de første beboere flytter ind til foråret, vil NærHeden P/S invitere til en dialog om, hvordan lokalerne skal bruges og hvordan de skal indrettes.