Velkomstpakke

NærHeden P/S vil gerne byde alle nye beboere i Nærheden velkommen med en ’pakke’ bestående af en række tilbud, der kan benyttes efter behov. Tilbuddene skal bidrage til at give en god start på hverdagen i Nærheden og gøre det ekstra nemt og attraktivt at komme i gang med at dyrke byen sammen.

Velkomstpakken består af:

 

Adgang til beboerpulje

Alle beboere får adgang til at søge NærHeden P/S om økonomisk støtte til sociale aktiviteter og mindre, fælles anlæg. Sociale aktiviteter dækker over aktiviteter for enten beboerne i en grundejerforening eller i hele bydelen. Det kan være fastelavn for børnene, loppemarked, høstfest osv. Mindre fælles anlæg dækker over eksempelvis fælles plantekasser, havemøbler, drivhus, grill, sandkasse osv.

Det er NærHeden P/S’s sekretariat, der vurderer ansøgningerne og tildeler tilskuddet.  NærHeden P/S stiller generelt krav om, at flere husstande i en grundejerforening søger sammen samt at grundejerforeningen kan godkende ansøgningen, hvis der er tale om fysiske anlæg. Mindre anlæg, der ønskes placeret på Nærhedens fælles arealer, skal godkendes af Bydelsforeningen. Der lægges desuden vægt på, at arrangementerne har til formål at skabe sammenhold i en grundejerforening eller i Nærheden som helhed. Beboerpuljen løber over tre år fra den dato, de første familier flytter ind i Nærheden. Der er afsat i alt 300.000 kr til beboerpuljen over 3 år. Ansøgningsblanket vil være tilgængelig her på hjemmesiden, når de første beboere flytter ind.

 

Adgang til LetsGo delebiler

NærHeden P/S har indgået samarbejde med delebiludbyderen LetsGo om, at der opstilles to delebiler i Nærheden, når de første 10 familier er flyttet ind i Nærheden.

Hvis man ønsker at benytte sig af delebilerne, skal man selv tegne medlemskab hos LetsGo. Priser og vilkår for medlemskab og kørsel fremgår af www.letsgo.dk. Aftalen med LetsGo sikrer, at bilerne står til rådighed i 3 år, idet NærHeden P/S dækker et eventuelt underskud i ordningen. Efter 3 år vurderes det, om ordningen kan hvile økonomisk i sig selv og dermed videreføres. Når delebilordningen igangsættes, annonceres dette på Nærhedens hjemmeside. Som medlem kan man benytte alle LetsGo delebiler i Danmark.

    

Mulighed for at benytte fællesfaciliteter

Som beboer i Nærheden – og Hedehusene generelt – kan man benytte sig af de fællesfaciliteter, som NærHeden P/S anlægger. Det drejer sig om udekøkken, mødelokaler, fælleskøkken, værksteder mv. NærHeden P/S er i dialog med Høje-Taastrup Kommune om at placere flere af disse fællesfaciliteter i den kommende skole. Det præcise omfang af delefaciliteterne kan derfor først annonceres, når konkurrencen for skolen er afsluttet i 2017.

 

Valgfrit foreningsmedlemsskab

 

De første 100 familier tilbydes et tilskud på 500 kr pr husstand til et medlemskab af en folkeoplysende forening i Hedehusene, Fløng og Reerslev (se listen herunder). Tilskuddet gives til én husstand uanset husstandens størrelse – den kan være på én person og den kan være på flere.

Tilskuddet ydes mod dokumentation for udgifter til medlemskab af følgende foreninger:

 • Hedehusene Tennisklub

 • FHI svømmeklub

 • Charlotteager Fodbold Klub

 • Hedehusene Gymnastikforening

 • Sons of Hothouse Floorball Club Høje-Taastrup Hedehusene

 • FHI Fløng Kondi

 • FHI Gymnastik

 • FHI Badminton

 • Fløng Hedehusene Idræt Bordtennis

 • Madbanden i Fløng

 • Yarsan

 • CIFF 77

 • FHI Badminton

 • Fløng Hedehusene Fodbold

 • Fløng Hedehusene Håndbold

 • Høje-Taastrup Modelflyveklub

 • Reerslev skytte- og idrætsforening

 • Seniormotion i Fløng

 • Familieidræt I Hedehusene

 • Fodboldens Venner

 • Hedehusene Idrætsforening