Vejarbejde og alternative cykel- og gangruter

Der er Vejarbejde på Sejlbjerg og afspærring på Hedesvinget. Derfor er der alternative ruter både for gående/cyklister og biler frem til december 2017.

Der er anlægsarbejder i Loopet både mod øst og vest. Derfor er der alternative ruter for gående/cyklister frem til december 2017.

Entreprenørfirmaet Møller & Co udfører lige nu anlægsarbejder i Loopet på strækningen fra Sejlbjerg Alle til tunnelen mod øst (ved Charlotteskolen). Trafikanter på denne strækning skal anvende den ”gamle” sti for enden af Sejlbjerg Alle, og langs banen.

Desuden foregår der anlægsarbejder der hvor Loopet krydser Hedesvinget. Hedesvinget er derfor blevet spærret, og vil ikke længere kunne anvendes som forbindelse fra Hedehusene Station ind på NærHedens område.

Af sikkerhedshensyn opfordrer vi gående og cyklister til at benytte ruten markeret med gult, der går helt uden om Nærheden. Det indskærpes, at der er adgang forbudt på byggepladsen, og at gående og cyklister derfor skal respektere de opsatte afspærringer. 
 

Inden 2017 er omme åbner Loopet. Så vil det igen være muligt at komme hurtigt fra Stationen til Springcentret mm.


 

 Gul markerer anbefalet cykel- og gårute i Nærheden.