Året der gik i Nærheden

Da Nærheden tog sin begyndelse for seks år siden, var der ikke andet end et par lagerhaller i området, og resten var bar mark. I dag har omkring 500 personer deres liv og hverdag i den nye bydel, og det er en fornøjelse at se, hvordan bydelen begynder at spire af liv.

Et hektisk år i Nærheden går nu på hæld. Flere hundrede mand er stadig aktive på de i alt ni byggepladser i området, og et vue ud over området viser et virvar af kraner, byggematerialer, maskineri og ikke mindst byggeri, der er ved at komme op af jorden. 200 boliger er indflyttet, og omkring 550 boliger er under opførelse og indflyttes i løbet af 2020.

 

Følgende projekter er under opførelse:

 

Plushusene

Plushusene er et moderne, bæredygtigt bofællesskab på tværs af generationer. Der er tale om et nyt bofællesskabskoncept, der skal etableres flere steder i Danmark. Plushusene i Nærheden er det første af sin slags og består af 139 boliger fordelt på boligtyper, der matcher forskellige beboeres behov og et stort fælleshus. Fælleshuset bemandes med en person, der kan sætte rammerne for fællesskabet og de fælles aktiviteter.

Boligerne er placeret i 1-2 plans rækkehuse og i 4-etagers punkthuse. Mellem husene etableres grønne gårdrum med opholdszoner, legepladser, orangeri og nyttehave.

Bygherre: Plushusene Management ved NREP og Casa A/S

 

Bovieran

Bovieran er efter svensk forbillede kommet til Danmark i regi af selskabet Bovieran Danmark. Bovieran er et seniorbofællesskabskoncept for 55+ segmentet, hvor en stor, overdækket vinterhave er konceptets signatur.

Bebyggelsen består af 55 lejligheder i en hestesko med den glasoverdækket vinterhave i midten. I den fælles vinterhave er der petanque-bane, fælleshus og selvfølgelig en masse planter og træer. I vinterhaven kan beboere mødes hele året og nyde klimaet, som minder om det ved den franske Riviera (der af navnet, der er en sammentrækning af bo-ved-rivieraen).

Bygherre: Bovieran Danmark ved Sjælsø Management


Lerholmen

Lerholmen består af 186 lejligheder og er placeret i den nordlige del af Nærheden mellem Bovieran og den nye bro fra Hedehusene til Nærheden.

Lerholmen består af bygninger i varierende højde (3-6 etager) med et indre, grønt gårdrum, der giver gode muligheder for leg og ophold.

Bygherre: Balder Danmark ved Sjælsø Management

 

Salamanderhusene

Salamanderhusene har taget navn efter den lille sø Salamandersøen på nabogrunden. Projektet omfatter 21 rækkehuse samt 18 lejligheder, der er placeret på en grund, der skråner let mod syd. Materialerne er tegl og træ, og alle boliger har enten privat have eller altan.

Bygherre: Real Capital

 

Oasen

Oasen er det fælles projektnavn for en kommende SuperBrugs med 31 lejligheder og en stor taghave ovenpå samt 10 rækkehuse ved siden af.

Oasen er placeret i hjertet af Nærheden ved siden af Springcenter Nærheden, overfor den kommende skole og lige ud til en lommepark.

Bygherre: 2E Bolig Projektsalg

 

Søparken

Projekt Søparken er smukt placeret mellem den lille Salamandersø og den store Sejlbjerg Mose, som er et beskyttet naturområde.

Projektet rummer 93 boliger fordelt på både rækkehuse og lejligheder, og nogle af dem udformes som terrasselejligheder med private tagterrasser.

Bygherre: 2E Bolig Projektsalg

 

Læs mere om boligprojekterne her

Læringshus Nærheden

I hjertet af Nærheden opfører Høje-Taastrup Kommune en ny femsporet folkeskole med arbejdstitlen Læringshus Nærheden. Skolen er udviklet i samarbejde med LEGO Education med det formål at sikre, at eleverne på skolen bliver uddannet til fremtidens arbejdsmarked. Fokus vil derfor være på naturvidenskabelige fag, kreativitet og projektbaseret undervisning. 

Skolen opføres i 4 etager og har plads til leg og ophold på skolens eget område og i den lommepark, som Nærheden anlægger mellem skolen, Springcenter Nærheden og SuperBrugsen.

Bygherre: Høje-Taastrup Kommune

 

Bro skaber forbindelse

Ud over de nævnte projekter samarbejder Høje-Taastrup Kommune og NærHeden P/S om etableringen af en ny broforbindelse over banen, således at det eksisterende Hedehusene og Nærheden bindes sammen både fysisk og mentalt. Broen, som er en skråstagsbro, er for både gående, cyklister og bilister og forventes at stå klar i foråret 2020.

Bygherre: NærHeden P/S og Høje-Taastrup Kommune


Ny Stationspark

NærHeden P/S er desuden ved at anlægge Stationsparken, som er er et nyt, grønt ankomstområde på sydsiden af Hedehusene Station. Fra Stationsparken løber det grønne parkstrøg Loopet gennem hele Nærheden. Loopet har cykel- og gangsti samt regnvandsopsamling. Her findes også Byhaven med udekøkken, og senere kommer der flere aktivitetszoner i Loopet.   

Bygherre: NærHeden P/S

Stor efterspørgsel på byggegrunde i Nærheden

2019 var også året, hvor der blev lukket flere handler. Blandt andet blev der indgået en aftale med AKF Koncernen om projektet Søbakken med 167 boliger fordelt på rækkehuse, punkthuse og opgangshuse.

Der blev tillige indgået en købsaftale med ejendomsudvikleren Balder, der bygger Lerholmen i Nærheden, om at opføre projektet Lynghaven med 184 boliger. Lerholmen og Lynghaven vil ligge på hver sin side af den nye bro til Nærheden og dermed tæt på hinanden.

Tidligere er der indgået aftale med Calum om et boligbyggeri på det areal, der ligger tættest ved Hedehusene Station, og dette byggeri forventes igangsat i 2020. Det samme gælder for Søbakken og Lynghaven, og således vil der også i 2020 være fuld aktivitet i Nærheden.

Når Nærheden er fuldt udbygget, vil der være 3000 boliger i området, og NærHeden P/S er tæt på at have solgt byggeret til halvdelen af alle boligerne.

NærHeden P/S bistås i det daglige arbejde af en række dygtige rådgivere og entreprenører herunder ikke mindst

  • Gorm Hansen
  • COWI
  • Bruun & Hjejle
  • Mølbak Landinspektører
  • Arkitema Architects

 

NærHeden P/S ønsker alle en god jul og et godt nytår.