Anlæg af veje i Nærheden er godt i gang

NærHeden P/S’ entreprenør Gorm Hansen er i fuld gang med at anlægge veje, fortove og affaldsstationer. Kongelysvej og Urtehaven er ved at blive gjort færdig med kantsten, fortove, cykelstier og beplantning. Desuden vil den nye Kvarterplads på Kongelysvej blive gjort færdig.

På den østlige del af Kongelysvej fra Kvarterpladsen frem til Sejlbjerg Alle gøres sydsiden af vejen ind mod Solrækkerne færdig først og forventes klar sidst i august med fortov og cykelsti. Nordsiden bliver klar inden december. Affaldsstationen på den østlige del af Kongelysvej kan tages i brug primo september.

Tidsplan

- Kvarterpladsen skal have lagt brosten samt asfalt, og dette afsluttes sidst i august. Kongelysvej vest for Kvarterpladsen ud for Solrækkerne bliver udført med kantsten og fortov i august måned, og endelig kommer der asfalt på kørebanen i starten af september. I forbindelse med, at der lægges asfalt på Kongelysvej, vil der være et par dage, hvor vejen vil være spærret. På disse dage kan det anbefales, at man tager den alternative rute til Green Garden og Solrækkerne via Hedesvinget, Skolebakken og Kongelysvej vest, for at komme hjem. Se markeringen på kortet læneger nede på siden. 

- På Urtehaven nr. 1-15 udføres indkørslerne ind mod kædehusene, og i den forbindelse etableres fortov og plantebede. Der afsluttes med asfalt sidst i september. Den nye affaldsstation, der placeres op mod Loopet langs nordsiden af vejen (ud for p-pladsen ved Urtehaven nr. 15) etableres sidst i august/først i september. Resten af Urtehaven færdiggøres i 2019. 

- Plantearbejdet, som især drejer sig om kvarterpladsen, bliver udført i november.

- I øvrigt arbejdes der med at anlægge foreløbige veje til de kommende byggerier, blandt andet til den nye skole, som skal bygges fra foråret 2019. Etablering af veje foregår både øst og vest for Sejlbjerg Alle. Desuden bliver der udført jordarbejder, beplantningsarbejder og græssåning i den østlige del af Loopet.

 
Alternativ rute ved afspærrring af Kongelysvej