16/8 2017

Arkæologer på sporet af fortidens liv i Nærheden

Kroppedal museum indleder nu arkæologiske udgravninger i Nærheden. Udgravningerne er baseret på tidligere fund, der peger på livlig aktivitet i området både i Stenalder og Jernalder. Når fortiden er belyst, kan der bygges moderne boliger på stedet.
Fra den 16. august 2017 vil arkæologerne fra Kroppedal Museum foretage arkæologiske undersøgelser i Nærheden, nærmere bestemt omkring den lille sø, der ligger på marken øst for Sejlbjerg, mellem Sejlbjerg Mose og jernbanen.

Undersøgelserne kommer til at dække over en fuld udgravning af en række arealer, der er udpeget på baggrund af en forundersøgelse, som Kroppedal museum foretog i 2014. 

”Det kan godt være, at Nærheden er kendt som en helt ny bydel, men vores forundersøgelser viser, at der har boet mennesker i Nærheden helt tilbage til Stenalderen.  Vi glæder os meget til at tage hul på udgravningerne, hvor man som regel finder meget mere, end man gør i forundersøgelserne”, siger Maria Lisette Jacobsen, arkæolog og udgravningsleder fra Kroppedal Museum.

Blandt de mange fund, der kom ud af forundersøgelserne i 2014, var 5000 år gamle flinteredskaber fra Stenalderen og en 2000 år gammel jernalderboplads samt et gravsted fra samme periode med lerkar, perler og rester af et tandsæt, der formodentlig har tilhørt et barn fra en familie med høj social status.

Stadig et attraktivt område at bygge i
Når arkæologerne er færdige med deres udgravninger, kan der blive bygget moderne boliger på det attraktive område, der i dag fungerer som et lille naturområde omgivet af økologisk dyrket mark.
 
”Jeg ser frem til at se, hvad arkæologerne finder, men også til det næste kapitel i stedets lange historie. Beliggenheden ved den lille sø mellem de bløde bakker er stadig ret attraktiv den dag i dag. Helt aktuelt har vi en god dialog med flere firmaer, der gerne vil anlægge boliger her”, siger direktør i NærHeden, P/S Ole Møller. 

Gravemaskine og håndkraft
De arkæologiske udgravninger foretages på den måde, at en gravemaskine graver det øverste lag jord af, så arkæologerne kan se aftegningerne af fortiden i jorden. Herefter fortsætter tre-fire arkæologer arbejdet med spade og finere redskaber de næste par måneder. 

Fire arealer omkring den lille sø er udpeget, hvoraf de to skal udgraves i denne omgang. Det første areal, som arkæologerne går i gang 16. august, dækker over cirka 2.000 m2.

Viser gerne fundene frem

Da Kroppedal Museum i 2014 gjorde flere spændende fund i Nærheden, inviterede de offentligheden til at komme og høre om fundene. Det samme vil naturligvis gøre sig gældende i denne omgang, hvis det viser sig, at området gemmer på flere spændende fortidsminder, fortæller arkæolog og udgravningsleder Maria Lisette Jacobsen.