Byggemodning sat på vinterpause

Til foråret tager NærHeden P/S fat på nye anlægsarbejder, herunder vejarbejde og anlæg af en plads.
Byggemodningen i Nærheden er sat på vinterpause, dog med mulighed for, at der udføres plantearbejder, hvis vejret tillader det.

Til foråret bliver der sået græs i Loopet, som nu er anlagt med cykelsti, belysning og vandløb til regnvandsopsamling.

Omkring 1. april 2018 starter byggemodningen op igen. Planen for 2018 er at anlægge 2 km. ny vej (se illustration). Desuden bliver Sejlbjerg Alle, den østligste del af Kongelysvej samt den østlige del af den nye lokalvej Urtehaven færdiganlagt med fortove, cykelstier, beplantning og nedgravede affaldscontainere. 

Endelig skal der anlægges en plads på Kongelysvej ud fra Solrækkerne. Pladsen, som beplantes med træer og stauder, vil nedsætte hastigheden på trafikken og skabe en grøn pause i vejforløbet. Pladsen bliver den første ud af flere kvarterspladser i Nærheden.


Byggeaktiviteterne fortsætter hos de private bygherrer

Mens NærHedens entreprenør går i vinterhi, fortsætter de private bygherrer MT HøjGaard og 2E Bolig Projektsalg med byggerierne af Solrækkerne og Green Garden, så de første boliger kan blive helt klar til indflytning næste år.