27. november 2018

Der plantes træer og buske i Loopet

Anden del af det grønne parkstrøg Loopet bliver nu plantet til med forskellige træer og buske.

NærHedens entreprenør Gorm Hansen A/S er nu i gang med at plante forskellige arter af store træer samt buske i den del af Loopet, som går fra Springcenter Nærheden forbi Byhaven og ned til underføringen ved jernbanen, der fører over til Hedehushallen.

Plantearbejdet fortsætter frem til juleferien 2018, og i foråret 2019 bliver der sået græs langs den nye sti.

Om Loopet

Loopet er det grønne parkstrøg, der går fra Hedehusene Station gennem Nærheden og ender ved underføringen ved Hedehushallen. Loopet er allerede i dag en vigtig forbindelse for gående og cyklister, der skal til og fra Springcenter Nærheden og de nye boliger, som ligger i Nærheden. Inden for et par år bliver Loopet også skolevej for børn, der skal gå i den kommende skole i Nærheden.