Læs om Nærheden i ny publikation

Borgmester i Høje-Taastrup Kommune Michael Ziegler og direktør for NærHeden Ole Møller fortæller om at arbejde med udviklingsplaner som værktøj i byudvikling i ny publikation fra Realdania By & Byg.

Danske kommuner og andre byudviklere bruger i stigende grad udviklingsplaner som grundlag for byudvikling – både som alternativ og som supplement til de klassiske og fysisk orienterede planlægningsværktøjer.

 

En udviklingsplan har både en fysisk, en strategisk og en økonomisk dimension, ligesom den også indeholder en plan for realiseringen af byudviklingen – eller som direktør i Nærheden P/S Ole Møller forklarer det i den netop udkomne Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling:

 

”En udviklingsplan skal svare på alle HV-spørgsmålene: Hvad vil vi, hvorfor, hvordan, hvornår og for hvem? En masterplan eller en klassisk fysisk plan derimod beskriver udelukkende, hvad man skal hen til, det vil sige hvad målet er.”

 

Forankring og kobling til den øvrige kommunale agenda

Ifølge bogens interview med borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler, er det centralt, at en udviklingsplan forankres grundigt blandt de relevante parter.

 

”Der er noget værdifuldt i at gøre sig rigtig umage med at sikre et fælles fundament […] Der skal inddrages en bred vifte af perspektiver og aktører og afholdes rigtig mange borgermøder.”

 

Dertil lægger Michael Ziegler vægt på, at byudvikling af et område aldrig må stå alene, men skal kobles til den øvrige kommunale dagsorden.

 

”Når vi bygger en ny skole i Nærheden, handler det således ikke bare om at styrke denne bydel. Det er også koblet til en anden vigtig strategisk dagsorden, nemlig hvordan vi udvikler vores skolevæsen.”

 

NærHedens udviklingsplan fra 2015 blev til efter en tværfaglig konkurrence og på baggrund af en række dialogaktiviteter med borgere og interessenter. Den består af en fysisk plan, en etapeplan og en økonomisk plan, dertil en række strategier for tæthed og byliv, nem og smart hverdag, fællesskab og aktiviteter samt bæredygtighed.

 

 

Download eller køb 'Udviklingsplaner som værktøj i byudvikling' her

 

 

Download Nærhedens udviklingsplan