Lav vandstand i Sejlbjerg Mose

Vandspejlet sænkes midlertidigt mens NærHedens entreprenør arbejder med rørene

I forbindelse med anlægget af det nye forbassin til Sejlbjerg Mose er der opstået behov for at sænke vandstanden midlertidigt.  Årsagen er, at entreprenøren skal kunne komme til at arbejde med udløbsrøret til mose, der derfor ikke må være vandfyldt.

Vandstanden sænkes nu ved at sætte ekstra pumper i gang med at pumpe vandet til Lille Vejleå. Høje-Taastrup kommunens vandløbsmyndighed har været inde over sagen.

Perioderne med sænket vandstand søges gjort så korte som muligt af hensyn til anlægsarbejderne.

De vandfyldte rør er årsagen til, at der ikke har været arbejdet på anlægget i den første uge af juli.

Rørarbejdet er en del af arbejdet med det nye forbassin, der skal forbedre vandkvaliteten i Sejlbjerg Mose.

Læs mere om forbassinet her.