NærHeden inviterer til møde i nyt borgerpanel

På mødet fortæller NærHedens direktør og medarbejdere mere om byudviklingen, og deltagerne kan give input og idéer til byhaver og udekøkken på NærHedens område.
NærHedens nye borgerpanel består af en gruppe af borgere, der interesserer sig for udviklingen af NærHeden. Medlemmer af Borgerpanelet inviteres til særlige møder, hvor de løbende får information om projektet samt mulighed for at drøfte forskellige temaer i relation til projektet. 

Mødet afholdes onsdag den 23. september kl. 17.00-19.00 på NærHedens projektkontor på Industrivej 2, 2640 Hedehusene.

På mødet vil direktør Ole Møller orientere om status for arbejdet med NærHedens udviklingsplan og den videre proces. Herefter vil Maya Arffmann og Lene Madsen fra NærHedens sekretariat fortælle om de vigtigste elementer i udkastet til udviklingsplanen – infrastruktur, bebyggelser, byrum mv. – og der vil være en fælles drøftelse af temaet ”Det første byrum i NærHeden: udekøkken og byhave - hvorfor, hvordan, og hvem vil være med? ”

Der serveres sandwich og vand til mødet og hvis der er tid, sluttes der af med en gåtur på NærHedens område. 

 

Meld dig til

Du kan tilmelde dig Borgerpanelet og det første møde ved at sende en mail til Maya Arffmann på mar@naerheden.dk. Hvis du gerne vil deltage i mødet den 23. september, skal NærHeden have din tilmelding senest fredag den 18. september af hensyn til forplejningen.