NærHeden P/S anlægger ny stationspark

Ny, grøn stationspark anlægges nu på Nærheden-siden af Hedehusene Station. Trafikken omlægges løbende, mens anlægsarbejdet står på.

I de første dage i juni 2019 etablerede Nærhedens entreprenør Gorm Hansen A/S byggepladsen til den kommende stationspark i Nærheden.

’Stationsparken’ skal fungere som et indbydende ankomstområde til Nærheden med beplantning, klinkebelagte stier, mulighed for ophold og god plads til at parkere cyklen. I alt bliver der etableret 600 cykel-parkeringspladser, hvoraf cirka halvdelen er overdækkede. Dertil bliver der anlagt en ny parkeringsplads med plads til 35 biler.

Det forventes, at Stationsparken er færdig ved juletid 2019.

 

Ændrede trafikforhold

Anlægsarbejdet griber ind i trafikken til og fra Hedehusene Station på forskellig vis i løbet af byggeperioden, altså frem til julen 2019. Arbejdet vil især berøre gående og cyklister, som skal til og fra Hedehusene Station på Nærheden-siden af jernbanen.

Gående og cyklister skal følge de gule skilte
Da forholdene vil ændre sig undervejs i projektet, vil ruterne til og fra stationen og perronerne også være forskellige. Der vil derfor være opsat gule skilte, der leder gående og cyklister gennem området.

 

Biler kan parkere på midlertidig p-plads, indtil den nye åbner 

Som en del af den nye stationspark anlægges en ny parkeringsplads med plads til flere biler end på den nuværende parkeringsplads, herunder plads til handicapbusser.

Frem til åbningen af den nye stationspark kan biler parkere på en midlertidig grus-parkeringsplads, som etableres ved indkørslen fra Teglværksvej.

 

Naboerne er varslet

Anlægsarbejdet vil desværre uundgåeligt støje i perioder. NærHeden P/S har derfor afholdt et orienteringsmøde med naboerne til byggepladsen. Desuden er der opsat udstyr, der sikrer, at vibrationsniveauet ikke overstiger det tilladte.


Det skal der ske på byggepladsen frem mod åbningen af Stationsparken

1. Området ryddes
2. Området afvandes og klimasikres
3. Klinkestier og vej anlægges
4. Cykelparkering og belysning installeres
5. Området plantes til med træer (der bliver først sået græs i foråret 2020)
6. Stationsparken åbner