Ny bro mellem Nærheden og Hedehusene på vej

Broen bliver allerede anlagt i 2019, selvom det oprindeligt var planen at anlægge den i 2020-21.

Udviklingen i Nærheden er i fuld gang, og de første beboere flyttede ind i marts måned. Over de næste år skal der bygges en ny skole, en dagligvarebutik og endnu flere boliger. 

Det har hele tiden været planen, at den nye bydel skulle bindes sammen med det eksisterende Hedehusene af en ny broforbindelse over banen, som skulle etableres i 2020-21. Det har nu vist sig muligt, at forbindelsen allerede kan etableres i 2019 til glæde for beboere og besøgende til området. 

Høje-Taastrup Kommunes byråd besluttede den 27. februar 2018 at fremrykke etableringen af broen. Byrådet vedtog samtidig, at der etableres en skråstagsbro, der men sin iøjefaldende arkitektur vil blive et vartegn på stedet. 

NærHeden P/S medfinansierer broprojektet, og selskabets bestyrelse har nu også godkendt fremrykningen af projektet samt valg af bromodel.

”Det betyder rigtig meget for Nærheden, at der kommer en broforbindelse over banen, og derfor er det enormt positivt, at forbindelsen kommer allerede i 2019. Og så er vi meget tilfredse med, at der er valgt en bromodel af høj arkitektonisk kvalitet”, udtaler Ole Møller, der er direktør i NærHeden P/S. 

Broen er både for biler, gående og cyklister og vil derfor være forsynet med fortov og cykelsti i begge retninger.  

Det er Dissing & Weitling og COWI, der har samarbejdet om designet af broen.