9. juni 2017

Ny forening skal passe på Nærheden

Ny ’bydelsforening’ skal gradvist overtage ansvar for drift af arealer og byliv i Nærheden
Siden byudviklingsselskabet NærHeden P/S blev stiftet i 2013, har det været selskabets ansvar at drifte og vedligeholde det 65 hektar store byudviklingsområde syd for Hedehusene. Men efterhånden som NærHeden P/S sælger storparceller fra til private byggefirmaer, overdrages ejerskabet af arealerne til forskellige parter. Derfor er der nu stiftet en bydelsforening, der gradvist skal overtage ansvaret for fællesarealer og fællesfaciliteter i området over de næste 15-20 år.

Fra parkeringshuse til byfester
Det første areal, som Bydelsforeningen Nærheden har overtaget ansvaret for, er naturområdet Sejlbjerg Mose, hvor foreningen kommer til at stå for græsslåning, renholdelse, beskæring af beplantning mm. Senere kommer foreningen blandt andet til at overtage drift af parkeringshuse og det grønne parkstrøg Loopet.

Samtidig skal bydelsforeningen understøtte byliv og fælles aktiviteter for beboerne i Nærheden. 

”Bydelsforeningens engagement i bylivet kan være i alt lige fra byfester til musikevents, aktiviteter i Loopet, ved mosen osv. Vi tænker, at det meget er op til de kommende beboere at afgøre, hvad der skal ske”, siger Maya Arffmann, der repræsenterer NærHeden P/S i bydelsforeningens bestyrelse. 

En forening for grundejere
Bydelsforeningen er en paraplyforening for alle kommende grundejerforeninger i Nærheden, der vil være pligtige medlemmer af bydelsforeningen. Medlemmerne i foreningens bestyrelse udgøres til at begynde med af repræsentanter for de nuværende ejere af grunde i Nærheden – dvs. Høje-Taastrup Kommune, MT Højgaard og NærHeden P/S. Når der flytter beboere ind i Nærheden til næste år, vil to ud af fem pladser i bestyrelsen være reserveret til beboerrepræsentanter. 

For at sikre et højt fagligt niveau i bydelsforeningens bestyrelse, skal der altid sidde to professionelle bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Da foreningen blev stiftet, blev Tina Vesth, der er direktør for I/S Hedeland, er udpeget som fagperson for arkitektur, landskab og byliv mens Lea Ahrenkiel-Frellsen, ejer af Frellsen Aps, er fagperson for området økonomi. 

NærHeden P/S fortsætter med at udvikle området
NærHeden P/S, der stadig ejer langt de fleste storparceller på området, vil fortsat tage sig af udvikling af området, anlæg, salg af storparceller samt drift af de arealer, der ikke er solgt eller er overgået til bydelsforeningen. Ligeledes vil NærHeden fortsat stå for at arrangere rundvisninger, åbent hus og andre arrangementer i området.

Høje-Taastrup Kommune kommer til at overtage driften af de større veje, mens de kommende grundejerforeninger skal varetage driften af lokalvejene.