Nye naturtiltag omkring Sejlbjerg Mose

Rydning og oprensning skal forbedre levevilkårene for de dyr, der lever i områdets søer.

Efter ønske fra Høje-Taastrup Kommune fjerner NærHeden P/S bevoksningen øst for Sejlbjerg Mose ud mod marken samt rundt om Salamandersøen, som også oprenses for slam.

Formålet er, at forbedre levevilkårene for de dyr, der lever i søerne, herunder Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø.

Arbejdet udføres i efteråret 2017, og starter op i uge 39.

Klik her for at se et kort med flere informationer om, hvor der ryddes og renses.