Nyt forbassin skal forbedre vandkvaliteten i Sejlbjerg Mose

NærHeden P/S begynder nu at rydde træer og buske omkring forbassinet ved Sejlbjerg Mose. Rydningen er nødvendig for at kunne etablere et nyt og bedre forbassin.
Det gamle indhegnede forbassin ved Sejlbjerg Alle nord for Sejlbjerg Mose skal erstattes med et nyt og større bassin, der kan rense regnvand fra området, inden det løber ud i naturområdet og regnvandsbassinet Sejlbjerg Mose. 

Det nye forbassin, som vil betyde en væsentligt bedre vandkvalitet i Sejlbjerg Mose, anlægges i samarbejde med HTK Kloak A/S.

For at projektet kan realiseres, har Miljøstyrelsen givet tilladelse til, at der fældes 2.500 m2 fredskov mod at der udpeges nye 5.000 m2 fredskov. En del af de fældede træer og buske lige omkring forbassinet bliver genplantet, når projektet er færdigt i efteråret 2019.

Når fældningen er overstået, vil et større jordarbejde starte op i området i forbindelse med omdannelse af selve forbassinet. 

 

Ændrede adgangsforhold

Adgang til Sejlbjerg Mose vil i anlægsperioden ske fra den sydlige indgang. Den nordlige adgang (ved forbassinet) til Sejlbjerg Mose vil være afspærret af sikkerhedsgrunde. 

NærHeden P/S vil opsætte informationstavler om arbejderne og adgangsforholdene efter påske.

 

Et nyt rekreativt område

Når arbejdet med det nye forbassin er færdigt, vil der være fri adgang til området, der bliver et grønt område med et lavvandet bassin.  

Fredskov: skov, der beskyttes mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m., og på hvis arealer der altid skal være skov.