24. august 2017

Sø i Nærheden opkaldes efter lille dyr

På baggrund af 163 forslag, der er kommet ind via en navnekonkurrence, er der nu fundet et navn til den lille sø nord for Sejlbjerg Mose. Inspirationen kommer fra søens dyreliv.
Hen over sommeren har NærHeden P/S afholdt en navnekonkurrence, hvor opgaven var, at finde på det bedste navn til den lille sø, der ligger ved den kommende byhave lige overfor Springcenter Nærheden.

Paddesø, Springsø, Nærsø, Hedesøen, Teglværksdammen er blot nogle af de gode navne blandt de i alt 163 forslag, der tikkede ind på Nærhedens projektkontor via facebook og mail. I den mere lystige ende kan nævnes forslagene Padde-pytten, NærSynet og Smuthullet. 

Salamandersøen blev dog det navn, der løb af med sejren, både fordi søen er ynglested for paddearten Stor vandsalamander – og fordi navnet, ifølge dommerkomiteen fra Nærhedens kontor, klinger smukt. 

”Et stort tak skal lyde til alle, der har deltaget i konkurrencen. Kreativiteten og deltagelsen har været overvældende, og samtidig har deltagerne været dygtige til at finde på navne, der tager afsæt i områdets historie og beskaffenhed, ” fortæller direktør i NærHeden P/S Ole Møller, der selv har været med til at vælge vindernavnet. 

Fra nu af vil NærHeden P/S bruge Salamandersøen som navn på søen samt mel-de navnet ind til Styrelsen for dataforsyning og effektivisering, der registrerer nye stednavne. 

Inspiration fra søens dyreliv

Salamandersøen er både ynglested for Spidssnudet frø og Stor vandsalamander, og begge arter er beskyttede. Søen er i dag omkranset af bevoksning, så man ikke kan se den, men i løbet af efteråret vil det meste af bevoksningen blive fjer-net for at give mere lys og luft til padderne.

Fire vindere bliver præmieret

Førstepræmien i konkurrencen, et gavekort på 600 kroner til Casa Blanca Blomster, skal deles mellem fire vindere, der alle har foreslået navnet Salamandersøen. For at fejre den høje deltagelse, forhøjer Nærheden den samlede præmiesum og sender et gavekort på 300 kr. til alle fire vindere. Vinderne bliver kontaktet personligt.