Vandet sænkes i Sejlbjerg Mose

Vandspejlet sænkes midlertidigt i uge 46-48 mens NærHedens entreprenør arbejder med rørene.

I forbindelse med anlægget af det nye forbassin til Sejlbjerg Mose er der igen opstået behov for at sænke vandstanden midlertidigt.  Årsagen er, at entreprenøren skal kunne arbejde med etablering af udløbsrøret til mosen, der derfor ikke må være vandfyldt.

Vandstanden sænkes i ugerne 46-48 med op til to meter ved at sætte ekstra pumper i gang med at pumpe vandet til Lille Vejleå. Mens der pumpes skal der holdes øje med Lille Vejleå, så det sikres, at der ikke sker skader på denne.

Høje-Taastrup kommunens vandløbsmyndighed har givet tilladelse til vandstandssænkningen.

Perioden med maksimalt sænket vandstand søges gjort så kort som muligt af hensyn til anlægsarbejderne, men må højst være på tre uger.

Rørarbejdet er en del af arbejdet med det nye forbassin, der skal forbedre vandkvaliteten i Sejlbjerg Mose. Læs mere om det nye bassin her.