15. februar 2019

Vejarbejde på Kongelysvej og i området langs jernbanen

En ny plads og flere nye vejstrækninger anlægges i Nærheden.
NærHeden P/S og entreprenøren Gorm Hansen A/S arbejder fortsat støt med at forberede Nærheden til flere boliger og beboere. Lige nu arbejdes der på en plads og flere nye vejstrækninger.

 

Endnu en Kvarterplads på Kongelysvej

På Kongelysvej, ud for Green Garden, anlægges en ny Kvarterplads. Pladsen anlægges efter samme designprincipper som den Kvarterplads, der allerede er etableret på Kongelysvej ud fra Solrækkerne - med beplantning, trædesten og brosten. 

Indtil videre går den nye plads under navnet Kvarterplads 2, men der arbejdes på at finde et bedre navn til pladsen, fortæller chefkonsulent Lene Madsen fra NærHeden P/S.

Pladsen forventes at være klar til brug inden sommerferien 2019.
  

Forlængelse af Kongelysvej ved Hedehusene Station

For enden af Kongelysvej mod Hedehusene Station bliver en del af den tidligere p-plads nedlagt, og Kongelysvej forlænges op mod stationen. I løbet af foråret afsluttes dette arbejde, men byggeaktiviteten på stedet vil fortsætte, idet der skal anlægges en helt ny stationspark her. Der vil snart blive informeret mere om stationsparken i lokale medier, på Nærhedens hjemmeside mm.

 

To nye vejstrækninger i det kommende Stationskvarter

En ny vej - Sporstræde - anlægges mellem Havtornvej og jernbanen. Sporstræde skal blandt andet betjene et kommende boligbyggeri med lejeboliger til familier, som udvikleren Balder skal opføre.

Endnu ny vej, Skiftesporet, anlægges for at gøre klar til en senere udbygning af Nærhedens østlige del. 

De to nye vejstrækninger anlægges i første omgang som grove byggepladsveje i asfalt, der kan betjene de kommende byggepladser. Senere bliver vejene gjort færdige med slidlag, fortov, belysning osv., så de kan betjene beboere og bruge-re.

Sporstræde og Skiftesporet er en del af det kommende ’Stationskvarter’, hvor vejene navngives med inspiration fra jernbanen og den tidligere industrielle pro-duktion af tegl mm, der kendetegner stedets historie.