27. november 2018

Vejarbejde på Kongelysvej og Urtehaven

I november og december 2018 arbejdes der på en p-plads, en indkørsel, samt fortove og beplantning langs Kongelysvej og Urtehaven.

NærHedens entreprenør Gorm Hansen A/S er i gang med at anlægge en p-plads ved Kongelysvej, nærmere bestemt ud for gavlen ved kontorbygningen på Kongelysvej 2. I samme omgang anlægges en adgangsvej til SuperBrugsen, som senere skal åbne i nybyggeri mellem Springcentret og kontorhuset. Det igangværende vejarbejdes afsluttes medio december 2018.

Ud for Kongelysvej nr. 69 og 95 arbejdes der på at færdiggøre indkørslen til Solrækkerne. Arbejdet er færdigt i første halvdel af december 2018.

På lokalvejen Urtehaven, som går rundt om boligbyggeriet Green Garden, er fortovet ved at blive gjort helt færdigt. Sidste opgave er at plante træer, og det sker primo december 2018.