Tidsplan

Nærheden bliver udbygget i etaper over de næste godt 15 år.