Udviklingsplan

Udviklingsplanen sætter rammerne for udviklingen af Nærheden. Nærheden er fremtidens bæredygtige forstad, hvor den nemme hverdag og det stærke fællesskab er i fokus.

Download hele udviklingsplanen 

Udviklingsplanen sætter rammerne for udviklingen af Nærheden. Nærheden er fremtidens bæredygtige forstad, hvor den nemme hverdag og det stærke fællesskab er i fokus. 

Nærhedens udviklingsplan sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel. Planen er udviklet i dialog med borgere, interessenter og fagfolk inden for blandt andet arkitektur, trafik, klima, byliv og økonomi. Planen fokuserer på de store træk i byudviklingen som infrastruktur og grønne byrum, mens de enkelte boligprojekter vil blive udviklet i dialog med de private investorer, som skal udvikle dem.

Nærheden er en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter. Fællesarealer og fællesfaciliteter får særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fælles interesser. Her er der særligt gode muligheder for at leve et nemt hverdagsliv - i moderne boliger med nem adgang til indkøb, fritidsaktiviteter, skole, kollektiv trafik og storslået natur – kun 20 minutter fra Københavns Hovedbanegård med tog.
 

Grønt loop binder det hele sammen

Et af hovedgrebene i udviklingsplanen er et rekreativt grønt parkstrøg, der kaldes Loopet, der binder den nye bydel sammen med det eksisterende Hedehusene og gør det nemt at komme rundt mellem bolig, skole, butikker og fritidsaktiviteter til fods og på cykel.

Tæt-lavt byggeri i mange varianter

Nærheden bygges op omkring boligklynger bestående af en bred vifte af forskelligt udseende rækkehuse, byvillaer og lejlighedsbyggeri i primært 2-3 etager.
 

Ny skole og ny bro over banen

Høje-Taastrup Kommune anlægger i 2020-21  en helt ny visionær skole og læringshus, der udvikles i samarbejde med LEGO Education. Derudover etablerer kommunen en ny vej- og stibro hen over jernbanen mellem NærHeden og Hedehusene for at sikre optimale trafikale forbindelser mellem ny og eksisterende by.

 

Download folder om udviklingsplanen