Udviklingsplan

Udviklingsplanen sætter rammerne for udviklingen af Nærheden. Nærheden er fremtidens bæredygtige forstad, hvor det nemme liv, fællesskaber og trivsel skaber livskvalitet for bydelens beboere.

Nærhedens udviklingsplan sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel. Planen er udviklet i dialog med borgere, interessenter og fagfolk inden for blandt andet arkitektur, trafik, klima, byliv og økonomi. Planen fokuserer på de store træk i byudviklingen, mens de enkelte bebyggelser vil blive udviklet i dialog med de private investorer, som skal bygge dem. De grundlæggende forhold som veje, forsyning, vandafledning og byrum er fastlagt i planen, men da byudviklingen vil ske over mange år, ønsker Nærheden ikke at fastlægge alt i detaljer fra starten. Tværtimod er udviklingsplanen dynamisk og vil være modtagelig over for skiftende behov og tendenser, ligesom den nødvendigvis skal kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Download hele udviklingsplanen 

Download folder om Nærheden

 

Hovedgreb

NærHeden er ikke nogen almindelig forstad, men en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter og mulighed for at have sit eget private udeareal. Fællesarealer og fællesfaciliteter får særlig opmærksomhed i Nærheden, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fælles interesser. Målet er, at Nærhedens beboere skal have særligt gode muligheder for at leve et nemt hverdagsliv - i moderne boliger med nem adgang til indkøb, fritidsaktiviteter, skole, kollektiv trafik og storslået natur – kun 20 minutter fra Københavns Hovedbanegård med tog.

 

Grønt loop binder det hele sammen
Et af hovedgrebene i udviklingsplanen er et rekreativt grønt parkstrøg, der kaldes Loopet, der binder den nye bydel sammen med det eksisterende Hedehusene og gør det nemt at komme rundt mellem bolig, skole, butikker og fritidsaktiviteter til fods og på cykel. Det grønne loop fungerer samtidig som et rekreativt areal med boldbaner og andre aktiviteter - og sidst, men ikke mindst, som system for opsamling og tilbageholdelse af regnvand, der vil give Loopet naturpræg. Fra Loopet etableres stier til de omkringliggende grønne områder, herunder Naturpark Hedeland, hvor man kan spille golf, ride på heste, stå på slalomski og meget mere.

Tæt-lavt byggeri i mange varianter
Nærheden bygges op omkring boligklynger bestående af en bred vifte af forskelligt udseende rækkehuse, byvillaer og lejlighedsbyggeri i primært 2-3 etager.
 
Ny skole og ny bro over banen
Høje-Taastrup Kommune anlægger i de kommende år en helt ny visionær skole og en sportshal – og senere følger flere institutioner, butikker og kontorerhverv. Derudover etablerer kommunen en ny vej- og stibro hen over jernbanen mellem NærHeden og Hedehusene for at sikre optimale trafikale forbindelser mellem ny og eksisterende by.