Nyt forbassin til Sejlbjerg Mose

  • Gammelt Forbassin
Det gamle indhegnede forbassin ved Sejlbjerg Alle nord for Sejlbjerg Mose skal erstattes med et nyt og større bassin, der kan rense regnvand fra området, inden det løber ud i naturområdet og regnvandsbassinet Sejlbjerg Mose.