Fællesskaber, biodiversitet og bæredygtige materialer i fokus for Nærheden

  • Skoleparken (1) Det centrale Nærheden er centrum for både bynatur, fællesskaber, læring og sportslig udfoldelse – her den nyanlagte Skoleparken.
Nærheden scorer især højt på det sociale område efter et systematisk tjek af bæredygtigheden i det store byudviklingsprojekt. Også miljømæssigt er projektet blevet bekræftet men vil blandt andet se på, om de mange nye tagflader fremover kan udnyttes endnu bedre til bæredygtige formål. Det kan man blandt andet læse om i en ny publikation fra Realdania By & Byg.

Byudviklingsprojektet Nærheden har siden starten i 2013 haft fokus på, at den nye bydel skulle være bæredygtig både miljømæssigt, socialt, sundhedsmæssigt og økonomisk. Nu har NærHeden P/S i samarbejde med Realdania By & Byg og tre danske søsterprojekter ladet projektet screene ved hjælp af værktøjet ”DGNB for byområder”, som tildeler point inden for hele spektret af bæredygtigheden.

- En nem hverdag og stærke fællesskaber er hovedmålsætningen for Nærheden, og i screeningen kan vi især se, at de fællesskabsorienterede tiltag slår stærkt igennem. Også på miljøområdet bliver vi belønnet, blandt andet for bynaturen og det, som den betyder for biodiversiteten, fortæller projektdirektør Ole Møller.

Bæredygtig byggemodning og udnyttelse af tage

I forlængelse af den systematiske screening, som både vurderer den allerede etablerede by og fremtidsplanerne for resten af projektet, har bestyrelsen for NærHeden P/S besluttet, hvordan selskabet skal følge op.

- Når man foretager en sådan screening, er det naturligvis for at blive klogere på, hvor man kan gøre det bedre. Her vil vi blandt andet gøre endnu mere ud af at bruge bæredygtige materialer i vores byggemodning og i byggeriet af kommende kvarterhuse – noget som vi i forvejen har fokus på, for lige om lidt kan vi indvie det første kvarterhus, som er bygget i træ. Men derudover vil vi se på, om ikke vi i dialog med områdets bygherrer kan få endnu flere af de mange tagflader i bydelen udnyttet til fx solceller, grønne tage eller tagterrasser som ramme om fællesskaber, siger Ole Møller.

Man kan læse om NærHedens bæredygtighedssatsning i den nye publikation ”Bæredygtighed i arealudvikling”, som Realdania By & Byg netop har udgivet, og hvor Ole Møller er interviewet sammen med chefkonsulent Lene Madsen, der har ansvar for NærHedens byggemodning. Hun arbejder blandt andet for at sikre, at så meget som muligt af overskudsjorden fra vejbyggerierne bliver i bydelen.

Sparer CO2 på genbrug af jord

Hvis jorden er egnet til genbrug, deponeres den til senere brug i bydelen – eller endnu bedre - køres direkte til det sted i bydelen, hvor den kan genbruges.

- Så sparer vi en ekstra håndtering af jorden. Der kan spares rigtig mange penge og CO2-udslip ved at gøre det fornuftigt,” siger Lene Madsen i artiklen.

Også hos de mange private bygherrer, som opfører boliger i området, har NærHeden oplevet et stigende fokus på at bygge bæredygtigt. I dag er der for eksempel bred opbakning til at koble de nye boliger på lavtemperaturfjernvarme.

- Det har alle investorer købt ind på, og vi kan også se, at der samtidig kommer flere og flere solceller på tagene. Det er sket i takt med, at det er blevet mere attraktivt at bygge herude, og priserne er steget, siger Ole Møller i publikationen.

Den nye publikation rummer også interviews med nøglepersoner fra Realdania By & Byg, som er i partnerskab med Høje-Taastrup Kommune om Nærheden, og fra projekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen, som Realdania By & Byg på tilsvarende vis ejer sammen med henholdsvis Køge, Fredericia og Ringkøbing-Skjern Kommune.

”Bæredygtighed i arealudvikling” kan downloades gratis eller købes i trykt form for 49 kr. på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

 

FAKTA:

DGNB og Nærhedens bæredygtighedsprofil

DGNB er et gængs system til screening og certificering af bygninger eller byområder. Systemet bygger på FN’s definition af bæredygtighed som rummende en social, en økonomisk og en miljømæssig dimension - og supplerer med temaerne teknisk kvalitet og proceskvalitet som væsentlige for byggeri og byudvikling.

De fem temaer indeholder 32 kriterier med 115 underkriterier. Ud fra den samlede score er det muligt at blive certificeret til enten Sølv (50%), Guld (65%) eller Platin (80).

Nærheden har opnået et samlet screeningsresultat på 64,0 %, altså en procent under Guld-niveau. Pointgivningen afspejler både det, som er realiseret i dag, og de fremtidige planer for bydelen.

Blandt Nærhedens styrker i screeningen er:

• Nærhed til skole, pasningstilbud og station
• Gode udearealer og bynatur med kvalitet
• Sociale faciliteter
• Tilgængelighed

Blandt svaghederne er:

• Begrænset fokus på mikroklima
• Lav grad af midlertidighed og kunst