Grundig planlægning af Nærheden har givet plads til klima og natur

  • Linda og Ole på bro Chefkonsulent Linda Sønderskov og projektdirektør Ole Møller fra NærHeden P/S. Foto: Mikkel Meister
Det er en kompleks opgave at anlægge en helt ny bydel, hvor både tidlig planlægning og løbende koordinering kan have mange fordele - også for klimaet og for miljøet. I en ny publikation fra Realdania By & Byg reflekterer projektdirektør Ole Møller og chefkonsulent Linda Sønderskov fra NærHeden P/S over hele tilrettelæggelsen af arbejdet med byggemodning og infrastruktur i den 65 hektar store bydel.

De første 2.000 boliger er nu bygget af en lang række investorer i den nye bydel Nærheden. Men én ting er bydelens huse. Noget andet er det store og knap så iøjnefaldende anlægsarbejde, som får hele bydelen til at hænge sammen - også med den omgivende by. Det er al den infrastruktur, byrum og byggemodning, som selskabet NærHeden P/S selv står for at anlægge mellem byggegrundene, og som ofte er skjult under jordoverfladen.

Det store puslespil er langt hen ad vejen styret af Nærhedens udviklingsplan, som på et tidligt tidspunkt er tænkt grundigt igennem ud fra hensyn til blandt andet økonomi og ressourceforbrug - og til beboerne, som helst skal opleve så få gener fra bygge- og anlægsarbejder som muligt. Det har givet værdi på flere områder.

- Hvis vi udelukkende havde byggemodnet efter investorernes ønsker, var vi endt med et patchwork i alle retninger. Ved at byggemodne i én bestemt retning har vi optimeret ressourceforbruget på en måde, hvor veje, ledningsnet og anden infrastruktur i store træk har kunnet følge etapeplanen. 

Sådan siger projektdirektør Ole Møller i en ny publikation fra Realdania By & Byg med titlen ”Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø”. Men selvom en overordnet plan har været gavnlig for blandt andet CO2-udledningen, er en god og løbende koordinering med de mange andre aktører i området også afgørende for en fornuftig og ressourcebevidst gennemførelse af byudviklingen.

Løbende koordinering vigtig

- I byggemodningen har projektselskabet gennem årene haft stort fokus på samarbejde på tværs med bygherrer og entreprenører, så der hele tiden med små greb er optimeret på processer og udførelser. Den løbende koordinering
har medvirket til hensigtsmæssige og praktiske løsninger i tråd med helhedsplanlægningen af bydelen, fortæller chefkonsulent Linda Sønderskov i samme interview.

Et helt konkret greb, der har haft til formål at mindske ressourceforbruget under byggemodningen, er at en del af områdets gamle industriveje nu er genbrugt som trafikale årer i den nye bydel. Derudover er beton fra gamle fabrikshaller blevet knust og genanvendt som byggemateriale i vejkassen under nogle af de nye veje i bydelen, og det har sparet hundredtusindvis af tons tilførte grusmaterialer, vurderer Ole Møller i den nye publikation.

Der har undervejs også været særskilt fokus på CO2-aftrykket fra jordtransport, som generelt er noget af det mest klimabelastende i byggemodningsarbejder. Derfor har NærHeden P/S sammen med rådgivere og entreprenører løbende gjort en indsats for at mindske jordtransportens CO2-aftryk.

Beskyttet natur prioriteret fra starten

Også natur og biodiversitet har været tænkt ind fra første færd. Fra begyndelsen af byudviklingen er den lovpligtige beskyttelse af eksisterende natur nemlig blevet prioriteret i etapeplanlægningen. Sejlbjerg Mose, Salamandersøen og yderligere to mindre søer i projektområdet er ynglesteder for beskyttede paddearter, og søerne er derfor naturbeskyttede og bevaret i Nærhedens bebyggelsesplan.

Ved at byggemodningen er tilrettelagt i afgrænsede etaper, har NærHeden P/S nemmere kunnet målrette naturbeskyttelsen inden for den pågældende fase med blandt andet paddehegn, paddekorridor og aflastningsbassiner.

- Miljøvurderingen viste, at padderne skulle beskyttes, og allerede fra første færd blev der opsat et midlertidigt hegn for at forhindre padderne i at gå ud på vejen foran lastbilerne, fortæller Linda Sønderskov i publikationen.

Pointer og praksiserfaringer

Den nye publikation fra Realdania By & Byg rummer også pointer fra en ny analyse af mulighederne for at tage klima- og miljøhensyn i byggemodning sammen med praksiserfaringer fra projekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia og Naturbydelen Ringkøbing K, der ligesom Nærheden ejes i fællesskab af den stedlige kommune og Realdania By & Byg.

”Byggemodning i arealudvikling – med fokus på klima og miljø” kan downloades gratis eller købes i trykt form for 99 kr. på www.realdaniabyogbygklubben.dk.

  • Linda og Ole ved paddehegn Ole Møller og Linda Sønderskov ved Nærhedens paddehegn. Foto: Mikkel Meister