NærHeden anlægger bydelens nye grønne hjerte

  • Området Hvor Skoleparken Skal Ligge Web Området midt i Nærheden, hvor Skoleparken nu skal anlægges. Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen
”Skoleparken” er navnet på et helt nyt grønt byrum, som til sommer skal binde Nærhedens centrale område med skole, springcenter og dagligvarebutik sammen. Den nye park, der samtidig er en del af den grønne forbindelse Loopet, skal appellere til ophold, leg og motion. Nu går anlægsarbejdet i gang.

Et helt nyt grønt samlingssted for Nærhedens beboere, skoleelever og handlende er på vej. Byudviklingsselskabet NærHeden P/S tager nu det første spadestik til projektet, der skal tilbyde plads til leg, rekreation og motion - og masser af grønt for øjnene på Nærhedens allermest centrale placering.

- Med bløde græsbakker, bugtede stier, borde og bænke, legeredskaber og mange forskellige træer bliver Skoleparken et virkelig attraktivt opholdssted lige i hjertet af NærHeden. Her kan eleverne i Læringshuset gå ned i frikvarteret, de kan lege og få motion, men parken er også for alle NærHedens beboere og gæster, som kan nyde det grønne åndehul, hvile benene eller åbne en picnickurv i bakkerne, fortæller NærHedens projektdirektør Ole Møller.

Skoleparken bliver en del af det rekreative grønne Loop, som binder den nye bydel sammen med Hedehusene, og ligesom resten af Loopet skal Skoleparken være med til at styrke mulighederne for ophold, aktiviteter og leg, samtidig med at den binder området med Læringshuset, Springcenteret, SuperBrugsen og et kommende kvarterhus for bydelens beboere sammen i ét stort grønt byrum.

Eksotiske træer

Landskabsarkitekturen er skabt af 1:1 Landskab, der blandt andet har hentet sin inspiration fra floddeltaernes bløde og bugtende strukturer – og der skal være spændende og eksotiske træer, som er valgt ud fra blandt andet deres farvevirkninger - som sumpeg, ambratræ, fuglekirsebær, hjortetaktræ og ginkgo biloba.

Hovedstierne får asfaltbelægning, og her bliver der påmalet en bevægelsessti, som især er tiltænkt skoleeleverne. Mod syd bliver der en opholdsplads i kombineret grus og fliser, hvor man kan mødes efter skole eller spise sin frokost – og i de grønne bakker løber stier med motionsvenlig gummibelægning gennem det høje græs, som kun skal slås en eller to andre gange om året til gavn for biodiversiteten.

Indbyder til motion

De grønne bakker indbyder til motion ved, at gummistierne er skæve og stejle, og man skal bruge sine kræfter undervejs. Op gennem stierne er der ind imellem vippekugler i gummi, som man kan lege og balancere på – og man kan styrke motorikken på balancestubbe i træ, balancebænke med sort gummioverflade og grupper med store kampesten.

I første omgang rydder NærHeden gamle asfaltbelægninger m.m., for at gøre det muligt at anlægge parken, og derefter bliver bakkerne anlagt med jord fra bydelen. I løbet af foråret kommer turen til stier, pladser og beplantning, og NærHeden forventer at kunne have den nye park færdig til sommer, så den er klar til de nye skoleelever, når Læringshuset åbner efter sommerferien.

  • Tegning Skoleparken Skoleparken skal binde området med skole, springcenter og dagligvarebutik sammen. Tegning: 1:1 Landskab
  • Skoleparken indtegnet i Loopet Skoleparken bliver en del af Nærhedens grønne forbindelse - Loopet. Tegning: 1:1 Landskab
  • Michael Ziegler Og Ole Møller På Byggepladsen 2 Web NærHedens projektdirektør Ole Møller og borgmester Michael Ziegler ved byggepladsen, hvor Skoleparken skal anlægges. Foto: SEES media, Ulrik M. Eriksen