Nærheden er nu halvt indflyttet

  • Hele Nærheden En meget stor del af Nærheden har i dag karakter af færdig by. Foto: SH Luftfoto
Med 3.700 indbyggere er halvdelen af de forventede indbyggere flyttet ind i den nye bydel Nærheden i Hedehusene vest for København. Bydelen forventes færdigbygget om 3-4 år.

Når man i dag ankommer til Nærheden, hvad enten det er i bil, på cykel eller til fods, springer den tiårige bydels færdiganlagte karakter i øjnene. 

- Næsten hele den vestlige del af Nærheden er nu en færdig og beboet by. Fem år efter, at de første flyttede i ind i bydelen, kan man opleve at gå rundt blandt rækkehuse og karréer, skole og supermarked – og grønne områder som Loopet og Skoleparken, hvor der ofte er legende børn. Den østlige del af bydelen er nu også godt på vej, siger Nærhedens projektdirektør Ole Møller.

I den vestlige del af byen udestår nu et kommende boligbyggeri med høje bæredygtighedsambitioner, som Home.Earth står for, og en tom byggegrund i midten skal rumme en ny kirkesal og et kommunalt klubhus.

I Nærhedens nordøstlige hjørne, langs med jernbanen, er beboerne flyttet ind i Birken og Bøgen, som FB Gruppens første to karréer med lejelejligheder hedder. Længere mod syd har bygherren opført Kastanje Rækkerne, hvis beboere er naboer til den naturskønne Sejlbjerg Mose.

Attraktiv natur

- Mosen er et meget attraktivt naturområde, som det er blevet endnu mere komfortabelt at opleve, efter at vi i foråret færdiggjorde en gangsti hele vejen rundt om mosen, og senest har vi også anlagt en sti rundt om Hedesø i bydelens østligste ende, fortæller Ole Møller.

Bydelen har nu ca. 3.700 indbyggere, og hermed er halvdelen af de forventede godt 7.000 indbyggere flyttet ind. Alle parceller er solgt til investorer, og bydelen forventes helt færdigbygget om 3-4 år.

Tilflytningen er sket i lyntempo, siden den første beboer flyttede ind i 2018. I 2022 stod Nærheden for halvdelen af Høje-Taastrup Kommunes rekordhøje nettotilflytning på 4,2 %, og i år er yderligere 800 flyttet ind.

Byudviklingsprojektet i Hedehusene blev lanceret i 2013 som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg.

  • Sejlbjerg Mose og Nærheden øst Den naturskønne Sejlbjerg Mose med gangstier og Søkvarteret i baggrunden. Umiddelbart bag mosen ses Kastanje Rækkerne og længst i baggrunden de nu indflyttede karréer Birken og Bøgen. Alle disse boliger opføres af FB Gruppen. Foto: SH Luftfoto
  • Det centrale Nærheden og Salamandersøen Nærheden rummer boliger i mange forskellige størrelser og udformninger, mange af dem omgivet af grønne byrum, som her Salamandersøen. I baggrunden ses SuperBrugsen, Springcenter Nærheden og Læringshuset. Foto: SH Luftfoto