Loopet

  • Loopet Vandspejl
Loopet er Nærhedens grønne hovedgade.

Det grønne parkstrøg Loopet binder den nye bydel sammen med det eksisterende Hedehusene og gør det nemt at komme rundt mellem bolig, skole, butikker og fritidsaktiviteter til fods og på cykel.

Loopet er et rekreativt område med plads til leg, ophold og bevægelse. Forskellige aktivitetszoner bliver anlagt over de næste år. 

Loopet er også opsamlingssted for byens regnvand. Som alle andre byområder skal Nærheden kunne håndtere øgede mængder af regnvand og flere ekstreme regnskyl. Loopet er derfor udformet med en række lavninger og små søer, hvor regnvandet kan sive ned og fordampe. Vandspejlet varierer derfor efter hvor meget regn, der falder, men vandet skaber grobund for biodiversitet og et vekslende naturpræg året rundt.

  • 20190213 Illustrationsplan Lav Opløsning Med Tekst Loopet er et grønt byrum, der løber gennem Nærheden og på tværs af banen, så den nye bydel bliver bundet sammen med Hedehusene. Arkitema