Bydelsforeningen Nærheden

  • Urtehaven Kvinde Med Kost
Bydelsforeningen Nærheden er en fælles grundejerforening for alle grundejerforeninger i Nærheden.

Hver gang et boligprojekt færdiggøres, og beboerne flytter ind, stiftes en grundejerforening. Grundejerforeningen er ansvarlig for drift og vedligehold af grundejerforeningens egne arealer. Bydelsforeningen Nærheden er en fælles grundejerforening for alle grundejerforeningerne, og hver enkelt grundejerforening er pligtig medlem af Bydelsforening Nærheden.

Bydelsforeningen er ansvarlig for drift og vedligehold af alle arealer i Nærheden, som ikke hører til de private grundejerforeninger. Bydelsforeningens primære formål er således at drifte og vedligeholde alle fælles arealer, anlæg og bygninger i bydelen. Det drejer sig om det grønne Loop, naturområderne, parkeringshuse, fælles parkeringspladser, affaldsstationer, kvarterhuse mv.

Bydelsforeningen kan også have en social funktion ved at igangsætte forskellige aktiviteter i bydelen, der kan styrke fællesskabet – det kunne være en fælles fastelavnsfest, bydelsfest, loppemarked eller andet.

Bydelsforeningen overtager driftsansvaret for de forskellige arealer i takt med at disse færdiggøres, og Nærheden udbygges.

Bydelsforeningen har en bestyrelse med to repræsentanter for grundejerforeningerne, én repræsentant fra NærHeden P/S og to eksterne medlemmer, der er fagpersoner inden for hhv. økonomi og arkitektur/landskab/byliv. Fagpersonerne skal sikre et højt fagligt niveau i bydelsforeningens bestyrelse.

> LÆS MERE OM BYDELSFORENINGEN NÆRHEDEN