Nu har børnene en stor naturlegeplads lige i Nærheden

  • Legepladsen Den nye naturlegeplads i Loopet i Nærheden. Foto: Elverdal
Nu kan børn og voksne indtage naturlegepladsen på Nærhedens grønne arealer. Her vil både store og små kunne boltre sig på en næsten 200 meter lange junglebane med et væld af legeruter på det skrånende terræn langs boligerne.

Legeområdet bliver det største i Loopet, der er hele Nærhedens sociale mødested til aktiviteter, og den ligger tæt på både boligklynger og den nye skole, der ved at skyde op.

Naturlegepladsen er udviklet og etableret af legepladsfirmaet Elverdal i samarbejde med byudviklingsselskabet NærHeden P/S, der står bag udviklingen af boligområdet. Legepladsens naturagtige præg med blandt andet de krumme træstammer er inspireret af de store grønne områder tæt på Nærheden, Sejlbjerg Mose og Hedeland Park endnu længere ude.

Junglebanen tager den mere vilde natur med ind imellem boligerne og skaber en grøn lomme til forskellige aktiviteter - leg, fodbold, ophold og afslapning. Junglebanen ligger som en station langs vandløbet, der opsamler regnvand, og leder hen til endnu et grønt fællesareal.

Direktør Ole Møller fra NærHeden P/S siger:
"Naturlegepladsen giver en enestående aktivitetsmulighed i Nærheden. Den ligger i en af de grønne kiler, der er med til at bringe naturen ind i bydelen og giver oplevelsen af natur, der ikke kun er klippet græs og træer. Her kan man lege i græsser med blomster, opleve insekter og iagttage vandets bevægelser. Legepladsen giver rum til både leg, bevægelse, fordybelse og læring om naturen. Her kan børn samles i Nærheden på tværs af boligklynger og lege forskellige lege. Bedsteforældre kan skubbe det lille barnebarn på gyngen, og de lidt større skolebørn kan lege fangelege på junglebanen. Den inviterer også til, at voksne leger med, eller træner på banens forhindringer."

Klar til udflugt i det grønne

Med både junglebane og gyngeområde inviterer naturlegepladsen let til at komme afsted et par timer ud i den friske luft. Udover leg og motion er fællesområdet også ideelt til, at man i de enkelte boligområder kan samles om fælles aktiviteter, spise i det grønne eller til at holde børnefødselsdagen.

En junglebane gør det sjovt for børn at lege sammen på tværs af aldersgrupper. De mindste kan øve balance på træstammerne og klatre op over de laveste forhindringer. Når balancen først er fundet, bliver banen sværere, jo hurtigere du vil igennem banen.

Fordi banen giver forskellige sværhedsgrader, kan den udfordre alle. Her skal man både hoppe fra top til top, gå armgang, balancere på bomme og reb, klatre over net og i lianer.

Naturlegepladsen lægger op til mange fælleslege, hvor alle kan være med, fx ’jorden er giftig’, ’krokodillen kommer’ eller en hurtig fange-gemmeleg.
Hvem er med?

Husk blot at overholde myndighedernes anvisninger om bl.a. social afstand.